ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สตีรอยต์ฮอร์โมนบางชนิดในยาเม็ดคุมกำเนิด : โดยวิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง
หัวเรื่อง สเตียรอยด์ฮอร์โมน -- การวิเคราะห์;ฮอร์โมน -- การวิเคราะห์;ยาคุมกำเนิด -- การวิเคราะห์;ลิควิดโครมาโตกราฟี
จำนวนหน้า 181 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 169-175
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530